EU-kommissionen har definierat hållbart företagande som företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället.

När man ser ordet ”hållbarhet” är det lätt att tankarna fastnar vid miljön, men även arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är viktiga. Läs vårt nyhetsbrev om Corporate Social Responsibility här.