Vår Expertis

Vi har valt att specialisera oss på tre affärsområden med synergier.

Våra tre affärsområden har synergier eftersom kunskaper och erfarenheter inom ett affärsområde kan användas inom de andra två affärsområdena. 

I. Transaktioner av företag och fastigheter

Transaktioner är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen i samhället – bolag, fastigheter och rörelser säljs, köps, börsnoteras, finansieras, delas och slås samman. En transaktion är en process med en början och ett slut. Som alla processer kan transaktionen gå mer eller mindre lätt och ge mer eller mindre det resultat man tänkt sig.

En bra transaktion kräver att man ser alla olika frågor i förväg såsom skatt, miljö, börsfrågor, konkurrensfrågor m fl. Den kräver också projektledning för en kostnadseffektiv process där viktiga funktioner – exempelvis management, revisorer och andra rådgivare – samarbetar.

Exempel på synergier:
  • Tvister – Vi ska hjälpa till att köpa ett företag och vi upptäcker en tvist vid vår due diligence, vi har expertis att bedöma tvisten
  • Konkurrensrätt – Vi ska hjälpa till att sälja ett företag och vi ser att det kan bli svårigheter att få en företagsöverlåtelse godkänd av konkurrensmyndigheter om en viss köpare blir utvald – vi har expertis beträffande konkurrensrätt

II. Tvister och företagsutredningar

Vi har stor erfarenhet av tvister och utredningar, både av det mindre slaget och  sådana som tilldrar sig massmedial uppmärksamhet. Vi ger råd om den kommunikation utåt som kan bli nödvändig. Vi bistår även styrelsen och företagets ledning om hur man bör agera vid en tvist eller i ett krisläge.

En del meningsskiljaktigheter kan inte lösas enbart genom förhandlingar. Vi ger er inledande råd om konflikten och gör en strategisk bedömning och riskanalys. Därefter avgör ni hur vi ska gå vidare. Med god insikt i er verksamhet kan vi sedan agera för att lösa frågan till er fördel, både i och utanför domstol eller skiljenämnd. Ni fokuserar på verksamheten – vi på tvisten.

Exempel på synergier:
  • Vi ska hantera en tvist där köparen gör gällande fel i ett köpt företag och vill ha nedsättning av köpeskillingen – vi har egen erfarenhet av företagsöverlåtelser
  • En tvist som rör offentlig upphandling – vi har expertis på offentlig upphandling

III. Outsourcad juridik åt företag och organisationer

Outsourcad juridik är ett mellanting mellan ett företags egen bolagsjurist och en tillfälligt anlitad extern byrå. Genom vår erfarenhet av arbete som både bolagsjurist och advokat arbetar vi långsiktigt tillsammans med er för att höja er juridiska säkerhetsnivå. Ni får ett dedikerat juristteam med bred kompetens och god tillgänglighet som kan hantera alla era frågor och problem.

Tillsammans skräddarsyr vi ett samarbetsavtal där vi kommer överens om en passande prismodell beroende på ert behov. Genom samarbetsavtalet tillkommer även mervärde i form av våra olika tjänster som bland annat omfattar Sower – ett elektroniskt knowledge management system, vår servicedesk, gratis avtalsmallar och utbildningar.

Exempel på synergier:
  • En kund som vi gör all juridik åt ska köpa ett annat företag – vi har expertis beträffande transaktioner
  • En kund som vi gör all juridik åt får en tvist med en kund som inte betalar sina fakturor – vi har expertis beträffande tvister

Våra kompetenser

Inom dessa tre affärsområden tar vi ett helhetsgrepp när det kommer till våra kompetenser. I alla ärenden är det viktigt att se helheten och fånga upp alla relevanta juridiska frågor. I ärenden som omfattar internationella frågeställningar har vi nära kontakt med advokatfirmor i andra länder. 

© Berghco Advokatbyrå AB 2019

Adress

Jungfrugatan 6
114 44 Stockholm

Följ oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google