Compliance

Regelefterlevnad är en viktig beståndsdel för att skapa en välfungerande verksamhet. Det handlar om att skapa interna kontrollsystem som säkerställer att lagar, regler och interna riktlinjer upprätthålls. Men det handlar också om bra värderingar i företaget.

Vi ger råd, utbildning och system för att bygga upp en säkerhetsnivå i företaget som minskar risken för brott mot mutlagstiftning och konkurrensregler. Det handlar om arbete både med värderingar och med regelsystem. Inom området Compliance ger vi också råd om CSR-arbete och om hanteringen av personuppgifter. Våra medarbetare har medverkat vid interna undersökningar vid misstanke om brott och andra regelöverträdelser, både inom börsbolag och onoterade bolag.

Vi vet vilka åtgärder man måste vidta först, vad man bör informera om externt och internt och hur man samarbetar med polis, andra myndigheter och revisorer. I en sådan situation kan det också finnas ett massmedialt tryck. En intern undersökning kan ofta vara förtroendekritisk för företaget och omfatta stora värden. Den måste hanteras med största allvar för att företagets förtroende ska stärkas av att undersökningen sker och på vilket sätt den sker. Om företaget agerar fel kan åtgärderna nämligen bli kontraproduktiva och istället minska förtroendet. Vi ser det som vår uppgift att kontinuerligt finnas till hands och ge råd om lämpliga åtgärder och om lämplig information.

Exempel på uppdrag:

  • Råd om system i en koncern för att förhindra mutbrott och överträdelse av konkurrensregler
  • Råd och dokumentation kring hantering av personuppgifter enligt GDPR
  • Hanterat koncerninterna undersökningar vid misstanke om mutbrott, bokföringsbrott och överträdelse av konkurrensregler

© Berghco Advokatbyrå AB 2019

Adress

Jungfrugatan 6
114 44 Stockholm

Följ oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google