Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 4 år, på den svenska obligationsmarknaden.

Volymen på det nya obligationslånet uppgår till 800 MSEK. Obligationen väckte stort intresse och orderboken blev betydligt övertecknad och uppgick till strax över 1 600 MSEK.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.