FastPartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 MSEK, varav obligationer om 300 MSEK emitterades i september 2015.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland fastighetsförvärv. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen. Berghco har varit legala rådgivare till FastPartner i emissionen.