FastPartner har förvärvat fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 i Stockholm samt fastigheterna Hammarby-Smedby 1:457 och Hammarby-Smedby 1:458 i Upplands Väsby.

Fastigheterna är allmänt kända som Nasdaqfastigheten och Siemensfastigheterna. Berghco har varit legal rådgivare i samband med förvärven.