Berghco är FastPartner ABs legala rådgivare i samband med företrädesemission av stamaktier om cirka 770 miljoner kronor, vilket meddelades av FastPartners styrelse den 27 oktober 2016.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att bland annat finansiera bostadsbyggnation, investera i befintliga fastigheter och nya fastighetsförvärv.

Berghcos team består av Christina Malm, projektledare, Jonas Bergh, Jan Henrik Ahrnell, Lina Sandmark, Tobias Hörnberg och Alice Grehn.