Berghco Advokatbyrå AB har biträtt börsnoterade FastPartner AB i förvärvet av 11 fastigheter av Fastighets AB Brostaden i Stockholm, för en köpeskilling om 825 MSEK.

Berghcos team utgjordes av Jonas Bergh, Catherine Innergård, Martin Husberg och Lina Sandmark.