Berghco har biträtt FastPartner AB (publ) i samband med emission av företagsobligationer om sammanlagt 600 miljoner kronor.

Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Bolaget kommer att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden ska användas till fastighetsförvärv, återbetalning av utestående obligationslån och allmänna verksamhetsändamål.