Berghco har biträtt börsnoterade FastPartner AB vid emissionen av ett icke säkertställt fyraårigt obligationslån om 300 miljoner kronor, med ett rambelopp om 500 miljoner kr.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål som investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv samt återbetalning av ett utestående obligationslån. FastPartner AB kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Berghco har varit legal rådgivare i samband med emissionen.