Processen inleddes 2014 då Konkurrensverket framförde krav mot flyttföretagen NFB Transport Systems AB och Vänrun AB (f d ICM Kungsholms AB) för påstådda brott mot konkurrenslagen. Kraven bestod av böter på sammanlagt över åtta miljoner kronor.

I maj 2016 konstaterade Tingsrätten att NFB och ICM inte hade gjort något fel, men Konkurrensverket valde att driva ärendet vidare. Slutligen fastslog Patent- och Marknadsöverdomstolen den 29 november 2017 att inget brott har begåtts.

I ett brev till Justitiekanslern den 30 januari 2018 konstateras att Konkurrensverkets ingripande mot NFB och ICM grundar sig på uppenbart oriktiga rättsliga bedömningar.

 Som en följd av felaktiga anklagelser från Konkurrensverket har NFB förlorat uppdrag och intäkter. Därtill har företrädare för verket uttalat sig i media på ett sätt som gett intrycket att NFB och ICM varit skyldiga.

I ett första skede begär NFB att det ska fastslås att staten är ersättningsskyldig, och när det är klarlagt ska en oberoende expert räkna ut hur stor skadan är. NFB vet att skadan uppgår till många miljoner kronor.

Berghco Advokatbyrå har, tillsammans med Kastell Advokatbyrå, varit NFB och ICMs juridiska biträden under hela processen.

Brevet till Justitiekanslern återfinns i sin helhet här


För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta NFBs rättsliga ombud:

Jonas Bergh, Berghco Advokatbyrå
jonas.bergh@berghco.com
+46 (0)722-33 04 01