Berghco har biträtt sin klient Rexab Flytt och Tungtransport i ett överklagande mot Svenska Bostäder.

Rexab gjorde gällande att Svenska Bostäders upphandlingar enligt ett ramavtal för flyttjänster gjorts med så stora avsteg från innehållet i ramavtalet, att ett nytt ogiltigt ramavtal träffats.

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 15 mars förklarat att Rexab hade rätt och att alla upphandlingar som Svenska Bostäder gjort enligt detta ramavtal sedan den 1 december 2016 är ogiltiga.