Advokat Jonas Bergh medverkar i en artikel i tidningen Advokaten nr 8 2019 Årgång 85.

– I konsthistorien arbetar man väldigt mycket med olika tolkningar. Tolkningar är ju perspektiv på ett verk från olika håll. Det ger träning i att se från olika vinklar som jag har nytta av när jag tittar på problem

Läs hela intervjun här i artikeln som berör hur konst och konstupplevelser kan göra dig till en bättre advokat.