Den 16 maj 2016 kom domen från Stockholms tingsrätt som meddelar att flyttföretagen NFB Transport Systems AB, ICM Kungsholms AB och Alfa Quality Moving AB får helt rätt i tvisten mot konkurrensverket avseende två klausuler som enligt Konkurrensverket utgjorde ett konkurrensbegränsande samarbete.

Stockholms tingsrätt finner nu att avtalen aldrig varken har syftat till, eller kunnat resultera i, en konkurrensbegränsning. Tingsrätten anser också att Konkurrensverket inte vidtagit en tillräckligt ordentlig utredning om hur den aktuella marknaden ser ut.

Berghcos team bestod av Jonas Bergh, Catherine Innergård och Alice Grehn.