Berghco Advokatbyrå (Jonas Bergh och Alice Grehn) har tillsammans med Kastell advokatbyrå (Erik Söderlind) under ca fyra års tid varit ombud för företagen NFB Transport Systems AB och Vänrun AB (f d ICM Kungsholms AB) mot Konkurrensverket.

Konkurrensverket påstod att två konkurrensklausuler vid företagsförvärv stred mot Konkurrenslagen. Konkurrensverket yrkade att NFB och ICM tillsammans skulle betala över 8 miljoner kr i konkurrensskadeavgift (böter).

Den 16 maj 2016 vann NFB och Vänrun på alla punkter i Stockholms Tingsrätt. Konkurrensverket överklagade. Den 29 november 2017 vann NFB och Vänrun på alla punkter i Patent- och Marknadsöverdomstolen.

Totalt tillerkändes NFB och Vänrun över 8 miljoner kr i ersättning från staten för ombudsarvode och eget arbete.