Att arbeta i styrelser är både roligt och stimulerande, det ger möjligheter att använda sin kreativitet till att bygga ett bolag till nytta för kunder, ägare, anställda och ytterst ute vårt samhälle.

Men som styrelseledamot har man ett ansvar mot bolaget att inte agera vårdslöst.Utöver detta ”konsultansvar” mot bolaget finns det särskilda situationer då en ”varningsklocka” bör ringa i medvetandet!

I den här filmen går vi igenom några vanliga fällor och fallgropar och hur du undviker dem.