I dagens internetsamhälle har vi möjlighet att arbeta var vi än är – och vilken tid på dygnet det än är. Vi affärsjurister förväntas ofta svara på ett mail inom någon timme. Frestelsen kan vara stor att alltid vara uppkopplad och att ”bara” göra det där sista.

För mig som företagsledare är det viktigt att skapa en företagskultur där det är något bra att vara ledig, att vila och att också göra något annat är att arbeta. Jag menar att en fräsch, utvilad och stimulerad hjärna tänker bättre och klokare. Att tänka klokt kräver nämligen tid, lugn och distans – inget av detta har man om man är stressad och trött. Också från en rent mänsklig synpunkt är det viktigt att ha balans i livet.

För renässansens och upplysningens människor var Arkadien en plats som symboliserade det goda och lugna livet – en plats för vila och tankar. Arkadien är ett landskap på den Grekiska halvön Peleponnesos. Arkadiens landskap med odlingar, får och herdar ansågs vara en plats som var oförstörd av civilisationen. I Nicholas Poussins berömda målning från ca 1640 ser vi tre herdeklädda män och en kvinna som läser inskriptionen ”Et in Arcadia Ego” (”Även jag i Arkadien”) – ett memento mori att vi ska njuta av livet.

I upplysningens best seller Voltaires Candide fördes budskapet vidare i den berömda maximen ”il faut cultiver son jardin” Den trädgård vi måste vårda kan vara blommor och växter, den kan vara vår egen själsliga utveckling eller både och. Hur finner man då sin plats, sitt eget Arkadien? I Candide är Kungens råd om detta ”quand on est passablement quelque part, il faut y rester”. När man finner en plats där man passar, ska man stanna där. För mig är vårt lantställe Ullaberg vid Båven en plats där jag passar!

Jag är övertygad om att vi alla behöver ett Arkadien – en plats där vi kan koppla av, läsa, tänka och tala med andra om annat än arbete. Ibland behöver man sätta gränser för att våga vara i sitt Arkadien. Företagskulturen måste då vara sådan att medarbetarna känner att de kan sätta sådana gränser. Inte som en bolagsjurist sa till mig på en lunch igår –

när jag var på byrå och hade småbarn kände jag att det låg i luften att jag skulle jobba lika mycket som de som inte hade barn.

Tankarna från renässansen och upplysningen om Arkadien och att vårda sitt liv och sin själ, är lika aktuella i vår internettid som de var då. 1500-tals filosofen Michel de Montaigne får sista ordet i mina tankar, när han säger

I want death take me planting my cabbages, careless of him, but less of my unfinished garden.

Jonas Bergh